Výroční zpráva spolku „Klegovka“ za rok 2018

Aktualizováno pondělí 15. duben 2019 7:37

Výroční zpráva spolku „Klegovka“ (IČO: 228 61 581) za rok 2018

Spolek v roce 2018 pokračoval v dohodnuté činnosti specifikované konkrétně ve výroční zprávě za rok 2017 za účasti výkonného výboru, který se schází pravidelně 1x za čtvrt roku a rozhoduje o návrzích školy na různé akce (kulturní, sportovní aj.). Ve Spolku během roku nedošlo k žádným personálním změnám, tzn. ve funkci předsedy spolku nadále setrvává paní Radmila Ficová.

V září 2018 se Spolek rozšířil o  nové členy – o třídní důvěrníky 1. tříd,  jmenovitě za 1.A paní L. Kučerová a paní K. Proroková za 1.B, aktuální seznam důvěrníků tříd je zveřejněna na webu základní školy (zápis ze schůze spolku ze dne 14.11.2018).

Číst dál: Výroční zpráva spolku „Klegovka“ za rok 2018

Výroční zpráva spolku „Klegovka“ (IČO: 228 61 581) za rok 2017

Aktualizováno čtvrtek 13. září 2018 11:04

Spolek prošel organizačními změnami ke dni 23.1.2017 s tím, že do funkce předsedy spolku byla zvolena paní Radmila Ficová.

Cílem činnosti spolku je všestranně podporovat rozvoj dětí Základní školy Klegova, zejména dětí na 1.stupni, a to:

  • podpora sportovní, zájmové činnosti, podpora projektů
  • shromažďovat finanční prostředky
  • odměňovat děti

Číst dál: Výroční zpráva spolku „Klegovka“ (IČO: 228 61 581) za rok 2017

Dne 10. září v 15.45 proběhne schůze spolku Klegovka

Aktualizováno úterý 4. září 2018 11:15

Schůzka s důvěrníky tříd se uskuteční na pavilonu B v přízemí.

Zápis ze schůze konané dne 9. dubna 2018

Aktualizováno pondělí 11. červen 2018 13:13

Zápis z 4. členské schůze spolku „Klegovka“ konané dne 9.4.2018, pav. B přízemí školy

Číst dál: Zápis ze schůze konané dne 9. dubna 2018

Schůze spolku Klegovka

Aktualizováno středa 4. duben 2018 8:32

Dne 9. dubna 2018 se koná schůze spolku Klegovka v 15.30 v přízemí, pavilon B.

Zápis ze schůze konané dne 11.9.2017

Aktualizováno pátek 24. listopad 2017 10:21

Zápis ze schůze spolku „Klegovka“

konané dne 11.9.2017, pav. B přízemí školy

Dne 11.9.2017 proběhla schůze  spolku „Klegovka“ (dále jen spolek) , jejíž termín byl stanoven na schůzi spolku dne 5.6.2017,  za účasti předsedy výkonného výboru paní Radmily  Ficové a osob uvedených na připojené prezenční listině.

Číst dál: Zápis ze schůze konané dne 11.9.2017

Další články...

  1. Nové informace

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates