Internetové odkazy pro pedagogy a rodiče

Aktualizováno čtvrtek 3. říjen 2013 13:15

 


Webové stránky pro informovanost pedagogů, rodičů, využíváme i-stránky odborných institucí a podle potřeby rozšiřujeme mezi rodiče, žáky odkazy:

www.internethotline.cz

www.alik.cz

www.nekuratka.cz

www.bezcigaret.cz

www.drnespor.eu

www.MVCR.CZ prevence/obcanum/pis/adresar.html.

www.ROMOVE.CZ

www.BRAILLNET.CZ

www.CESKASKOLA.CZ

www.MSMT.CZ   adresář mladež     oddíl prevence

www.HYG.PRAHA.CZ

www.ARTE.CZ/ zákony ve školství

www.SANANIN.CZ- problematika dětí a drogy

www.GUILD.CZ-drogy.htm (protidrogová prevence na školách)

www.MVER.CZ/prevence/obcanum/pis/adresar.html

www.NEKURTE.CZ

www.IDEON.CZ/NEKURAK/

www.RODICEPROTIDROGAM.CZ

www.TEENCHALLENGE.CZ

www.MUJWEB.CZ/VEDA/NESPOR

www.MOJESKOLA.NET/SAMSEBOU/

www.ODROGACH.CZ

www.PRAHA11.CZ

www.DROGY-INFO.CZ

www.EMCDDA.EU.INT

www.MVCR.CZ/prevence/fomular/partner.hlml

www.VLADA.CZ/poradní a pracovní orgány/rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

www.SEKTY.CZ

www.DROGY-INFO.CZ

www.DROGOVAPORADNA.CZ

www.PLBOHNICE.CZ/nespor

www.ZUOVA.CZ/informace/cvz/alkohol.pdf

www.NIKDY.CZ

www.ostrovzl.cz/prevence/zavislost/

www.odvykani-koureni.cz/jak-vznika-zavislost

www.sikana.cz/sikana_prav_rozb.html

www.prorodiny.cz

http://www.poradenskecentrum.cz/sikana.php

                     http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana

                     http://www.kybersikana.eu/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholismus

http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/pro-rodice-a-skoly.html

 

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates