Organizace a plán dlouhodobé prevence na naší škole

Aktualizováno pondělí 9. prosinec 2019 13:00

Seznámení s organizací a plán dlouhodobé prevence na naší škole a vzájemná spolupráce:

 

Centrum sociálních služeb, o.p.s. …je zapsán v OR u KOS v Ostravě, oddíl O,vložka 308 a …

..má dlouholetou historii. Vzniklo transformací organizace města Ostrava. Jeho hlavním posláním je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížných životních situací a na to navázat hledání dalších systémů podpory těmto lidem.

Nabízíme sociální a psychologické poradenství, přechodné ubytování, základní informační servis a další činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci těchto zařízení:

Zároveň jsme doprovázející organizací pěstounů a poručníků na základě novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí: Náhradní rodinná péče.

Navíc poskytujeme doplňkové činnosti vzdělávání vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pěstounů (dle novely zákona o SPOD), nově např. pedagogů i veřejnosti jako takové, vše v rámci: Sociální akademie – vzdělávací středisko.

Výchovně- vzdělávací program

Spolupracujeme se základními a středními školami na území Statutárního města Ostrava. Naším cílem je zprostředkovat otevřenou a bezpečnou komunikaci o problematice sociálně patologických jevů a poskytovat srozumitelnou formou základní informace o projevech rizikového chování. Snažíme se předcházet jejich vzniku, případně minimalizovat dopad a zamezit dalšímu rozšíření.

Podrobnosti služby

Co poskytujeme: „Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy.“

* preventivní bloky všeobecné primární prevence (vymezená témata naleznete níže),

* individuálně domluvené téma podle potřeb třídy,

* realizujeme selektivní primární prevenci, která je zaměřená na dlouhodobou, kontinuální práci s třídním kolektivem,

* asistované třídnické hodiny,

* účast na adaptačních pobytech,

* besedy pro rodiče na třídních schůzkách.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež z vybraných spolupracujících školských zařízeních na území Statutárního města Ostrava. Patří mezi ně tyto subjekty: ZŠ Ostrčilova, ZŠ A. Hrdličky, ZŠ Karasova, CZŠ P. Pittra, ZŠ a Gymnázium Hello, SŠ prof. Z. Matějčka, ZŠ U Kříže a ZŠ Bohumínská.

Žáci, případně škola, si na realizaci preventivní bloku přispívají. Informace o aktuální výši platby sdělí koordinátorka projektu

V rámci sekundární prevence pracujeme s dětmi, které mají projevy rizikového chování a které jsou v péči sociálních kurátorů. Cílem je poskytnout bezpečné a respektující prostředí motivující účastníka programu ke změně, tedy k hledání nových, společensky přijatelných, vzorců chování. Poskytujeme pravidelná setkávání a individuální či rodinné konzultace.

Podrobnosti služby

Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

Program sekundární prevence je určen dětem, které:

* jsou ve věku 10 až 15 let,

* žijí na území Statutárního města Ostrava,

* mají kurátora pro děti a mládež nebo probačního úředníka,

* v minulosti porušily obecná pravidla chování, případně zákon.

Cílem je otevřeně a v bezpečí hovořit o problémovém chování a poskytnout komplexní informace o vybraných druzích rizikového chování. Snažíme se nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, pro rozvoj schopností a dovedností a pro hledání nových, společensky uznávaných, vzorců chování.

Poskytujeme:

1. pravidelná tematicky orientovaná skupinová setkávání (jednou týdně na dvě hodiny a po dobu 15 týdnů),

2. preventivní exkurze plné zajímavých informací, zážitků a zábavy,

3. individuální a rodinné konzultace.

Plán dlouhodobé prevence, vzájemná spolupráce

     
         
3. A Vztahy ve třídě 12.11.   Filip Pinkava
4. A Já a mé vztahy 6.11.   Filip Pinkava
4. B Já a mé vztahy 6.11.   F.P.
5. A Šikana 7.11.   F.P.
5. B Kyberšikana 7.11.   F.P.
6. A Konflikty a jejich řešení 19.11.   F.P.
6. B Konflikty a jejich řešení 19.11.   F.P.
7. A Komunikace 20.11.   F.P.
7. B Skupinové vlivy 20.11.   F.P.
8. A Drogy 21.11.   F.P.
8. B Drogy 21.11.   F.P.
9. A Vliv médií a reklamy 25.11.   F.P.
9. B Vliv médií a reklamy 25.11.   F.P.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates