"Metoda dobrého startu"

Aktualizováno pondělí 9. březen 2015 10:09


Naše škola v letošním školním roce nabízí pro děti v 1. třídách, k jejich zdárnému a úspěšnému startu do školy „Metodu dobrého startu“. Metoda dobrého startu zahrnuje 25 lidových písniček, se kterými se pracuje po celý školní rok. MDS sleduje rozvoj psychomotoriky a přispívá k rozvoji řeči. V praxi se tato metoda, mimo jiné, osvědčila i jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Základem této metody je píseň, pohyb a grafický vzor. Každou hodinu (lekci) se pracuje s jednou písničkou, na kterou je navázán rozvoj řeči a tím i slovní zásoby, grafomotorika, pravo -levá orientace, pohyb, rozvíjení zraku, sluchu a koordinace. Jako pomůcky jsou používány speciální polštářky, tenisové míčky, bambusové tyčky a Orffovy (hudební) nástroje a obrázky k rozvíjení slovní zásoby. Ke každé písničce patří jeden grafický znak, na kterém je spolu s písničkou vše procvičováno zábavnou formou (i s podporou sladké odměny). Na závěr každé hodiny si děti zahrají hry a tak ukončí celou hodinu (lekci).

V letošním školním roce je „Metoda dobrého startu“ zařazena do projektu základní školy a je podporována finančně z účelové dotace Magistrátu města Ostravy. Proto rodiče na tento kroužek nepřispívají žádnou částkou.

ostrava!!!

d - projekt 005 

 

"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
"Metoda dobrého...
 

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates