Kapacita školní družiny

Aktualizováno pátek 4. září 2020 9:54

Kapacita školní družiny je již zcela naplněna. Zájemci se mohou nahlásit u paní vedoucí školní družiny. Pokud se místo uvolní, podle pořadníku budou zájemci informováni. Přednost mají žáci první, druhé třídy a sportovci. Přeplatek žáků z minulého školního roku, kteří nenastoupí do školní družiny, bude vrácen všem rodičům na účet v měsíci září.

Sdělení rodičům žáků navštěvující školní družinu

Aktualizováno pátek 24. duben 2020 9:11

Vážení rodiče, v souvislosti s uzavřením škol v době nouzového stavu ČR z důvodu COVID – 19, jsou platby za ŠD od měsíce dubna započítávány jako přeplatek na období, kdy budou školy otevřeny. Platba za školní družinu v březnu byla snížena na částku 50,- Kč, vzniklý přeplatek bude rovněž použitý na období, kdy bude ve škole opět probíhat výuka. V případě žáků, kteří již nebudou navštěvovat školní družinu, např. žáci, kteří budou přecházet na druhý stupeň, atd. bude přeplatek vrácen zpět na bankovní účet rodiče v měsíci září, po vyplnění formuláře „Žádost o vrácení přeplatku na ŠD“ (formulář bude k dispozici na webových stránkách školy nebo na sekretariátu školy).

Všem žákům a rodičům přejeme pevné zdraví v této nelehké době.

V Ostravě dne 22. 4. 2020                             Mgr. Aleš Vodička, ředitel školy

Informace k platbě ŠD

Aktualizováno úterý 24. březen 2020 11:26

Milí rodiče platba školní družiny na duben prozatím odpadá. Kdo nemá zaplaceno nebude nyní platit, až zase budeme zpět ve škole. Kdo již zaplatil, platba bude automaticky převedena na další měsíc, popřípadě vrácena.

Projektový den "Sportujeme a relaxujeme pro radost"

Aktualizováno úterý 25. únor 2020 12:26

Dne 21. února 2020 se děti ze školní družiny zúčastnily projektového dne "Sportujeme a relaxujeme pro radost". Děti si  vyzkoušely základní prvky sebeobrany,  cviky na zdravá záda, rozvíjely pohybovou dovednost, rovnováhu a motoriku a mezi všemi těmito činnostmi byly i hry s míčem.

P1060083  P1060089

Číst dál: Projektový den "Sportujeme a relaxujeme pro radost"

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates