Charakteristika školy

Aktualizováno pátek 18. květen 2018 11:51

 


 • provozujeme školu s družinou a běžnými třídami s možností rozšíření výuky TV
 • pavilonová škola - mapa , (poloha mimo hlavní komunikace) 
 • výborná dopravní dostupnost – tramvaje č. 1, 3, 10, 12, 15, 17, autobusy č. 26, 27, 41, 48, 55
 • škola a školní jídelna v samostatných budovách
 • kromě běžných tříd od 1. roč. sportovní třídy s rozšířenou výukou TV se zaměřením: chlapci-kopaná, dívky-házená pod odborným vedením
 • spolupráce s MFK Vítkovice
 • kvalifikovaná péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální integrace, reedukační péče, logopedický kroužek
 • úzká spolupráce s PPP Ostrava-Zábřeh
 • výuka podle ŠVP „Krok za krokem“ - plné znění dokumentu je k nahlédnutí na ředitelství školy
 • pro relaxaci žáků k dispozici relaxační místnost a atrium školy - vybavené 60m tartanovou dráhou, malým lanovým parkem a šplhací zahradou s lezeckými stěnami
 • speciální učebny – environmentální, počítačové, multimediální, jazykové, společenských věd, fyziky a chemie
 • výuka na interaktivních tabulích
 • od 1. ročníku výuka anglického jazyka
 • od 7. ročníku volitelný jazyk německý nebo ruský
 • pestrá nabídka zájmových útvarů a kroužků ve škole a školní družině
 • zapojení žáků do sportovních akcí na úrovni města, kraje
 • pořádání ozdravných a poznávacích pobytů pro žáky na 1. i 2. stupni a lyžařských kurzů na 2. stupni
 • škola zapojena do projektů Ovoce do škol a Školní mléko 
 • preventivní programy zaměřené na rizikové chování dětí a mládeže
 • možnost výpůjček knih a časopisů v žákovské knihovně
 • školní časopis Klegováček

DSC 0517DSC 0519DSC 0520DSC 0523DSC 0532DSC 0534DSC 0539DSC 0543DSC 0553DSC 0558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates