Organizace provozu od 24. 5. 2021

Vytvořeno čtvrtek 20. květen 2021 17:49

Úvod:

-     všichni žáci– pravidelná prezenční výuka

-     výuka probíhá standardním způsobem

-     vstup do školy /kromě pondělí/ hlavním vchodem

-     v pondělí bude probíhat testování všech žáků,

-        vyučování začíná od 07.00 hod., resp. 07.50 hod.

 

-        výuka Tv probíhá standardně

-        výuka Hv bez zpěvu, pouze na teoretické bázi

-        provoz školy a ŠD je zabezpečen v době 06,00 – 16,30 hod.

-        vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám /viz níže - testování/

-        s sebou učivo, rouška., igelitový sáček, svačinu a přezůvky

-        žák je povinen dodržovat hygienická pravidla

 

Organizace vstupu do školy:

24.05. /pondělí/ a následující - testování všech žáků

čas třída vyučující vstup do školy testování
06.45 6.A 7.A d pí uč. Haasová hlavní vchod – pravý hala
  8.B9.B p. uč. Cverna hlavní vchod - levý hala
  9.B pí uč. Pospiechová vchod z hřiště /roleta/ šk. kuchyně
07.15 3.A pí uč. Čechovská hlavní vchod - pravý hala
  4.A p.uč. Drobík vchod u pav.Tv koridor
  5.A pí uč. Růžičková hlavní vchod - levý hala
07.20 1.A pí uč. Foltysová hlavní vchod - levý hala
  2.A pí. uč. Brtnická hlavní vchod - pravý hala
  6.A7.A ch p. uč. Zát., Žid. vchod u pav. C šk. kuchyně
  7.B p. uč. Led., Flaš., vchod z hřiště /roleta/ EU
07.30 3.B – 1.sk. pí uč. Bartková hlavní vchod - pravý hala
  5.B – 1.sk. pí uč. Opravilová hlavní vchod - levý hala
  8.A pí uč. Löwyová vchod u pav.Tv koridor
07.35 1.B – 1.sk. pí uč. Braczková hlavní vchod - levý hala
  2.B pí uč. Štěpankevičová hlavní vchod - pravý hala
  6.B pí uč. Bestová vchod u pav. C šk. kuchyně
  9.A p uč. Vodička vchod z hřiště /roleta/ EU
08.25 1.B – 2.sk. pí as.. Jadrníčková hlavní vchod - levý hala
  3.B – 2.sk. pí as. Sýkorová hlavní vchod - pravý hala
08.30 5.B – 2.sk. pí as. Mičanová hlavní vchod - levý hala

 

Organizace testování žáků:

Novela mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování žáků ve školách s účinností od 24.května 2021 se toto opatření mění následovně:

-        preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně pro všechny žáky s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

-       pokud žák přijde do školy v následující dny, podrobí se testování

Další informace:       INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (edu.cz)

 

Organizace výuky: začátek vyučování v 07.00 hod., resp. 07.50 hod. dle zvonění

 

Rozvrh hodin

1.A

vyuč. hod. Po Út St Čt
1. vyuč. hod. ČJ M ČJ ČJ M I.
2. vyuč. hod. Tv ČJ I./AJ* M M Prv
3. vyuč. hod. M ČJ II./AJ ČJ Tv M II./Tv
4. vyuč. hod. ČJ Hv ČJ ČJ
5. vyuč. hod.        

 

1.B

vyuč. hod. Po Út St Čt
1. vyuč. hod. ČJ I. ČJ ČJ M I. ČJ
2. vyuč. hod. M Tv M ČJ M
3. vyuč. hod. ČJ Tv ČJ ČJ
4. vyuč. hod. Prv M Hv Tv
5. vyuč. hod. ČJ II.   AJ* M II.  

 

 2.A

vyuč. hod. Po Út St Čt
1. vyuč. hod. ČJ M I. ČJ I. ČJ Tv
2. vyuč. hod. M ČJ M M ČJ
3. vyuč. hod. ČJ ČJ ČJ Prv AJ/Tv
4. vyuč. hod. Prv Tv Hv M
5. vyuč. hod. ČJ M II. ČJ II.  
6. vyuč. hod.       AJ *  

                  

2.B

vyuč. hod. Po Út St Čt
1. vyuč. hod. ČJ M I. ČJ I. ČJ ČJ
2. vyuč. hod. M ČJ M M M
3. vyuč. hod. Prv ČJ Prv ČJ Tv
4. vyuč. hod. ČJ Tv Hv ČJ
5. vyuč. hod. Tv M II. ČJ II. AJ *
6. vyuč. hod.          

 

3.A

vyuč. hod. Po Út St Čt
1. vyuč. hod. ČJ AJ ČJ ČJ AJ
2. vyuč. hod. Tv ČJ M M ČJ
3. vyuč. hod. M M Prv Tv Prv/Tv
4. vyuč. hod. Prv ČJ Hv ČJ M
5. vyuč. hod. ČJ   AJ ČJ
6. vyuč. hod.        
 

3.B

vyuč. hod. Po Út St Čt
0. vyuč. hod.          
1. vyuč. hod. ČJ I. ČJ ČJ ČJ M I.
2. vyuč. hod. M M M M ČJ
3. vyuč. hod. Prv AJ ČJ ČJ AJ
4. vyuč. hod. ČJ Hv AJ Tv Prv
5. vyuč. hod. Tv ČJ Tv M II.
6. vyuč. hod. ČJ II.      

 

4.A

vyuč. hod. Po Út St Čt
1. vyuč.hod. Tv M I. ČJ I. ČJ ČJ
2. vyuč.hod. AJ ČJ M M M
3. vyuč.hod. M ČJ Pří ČJ
4. vyuč.hod. ČJ AJ Vl AJ Vl
5. vyuč.hod.   M II. Hv Tv
6. vyuč. hod.     ČJ II. Tv

 

 5.A

vyuč. hod. Po Út St Čt
1. vyuč. hod. Tv ČJ ČJ Inf. ČJ
2. vyuč. hod. ČJ AJ M AJ M
3. vyuč. hod. M M Pří Vl ČJ
4. vyuč. hod. Pří Vl ČJ ČJ AJ
5. vyuč. hod. ČJ Hv Tv
6. vyuč. hod.        

 

5.B

vyuč. hod. Po Út St Čt
0. vyuč. hod.     M    
1. vyuč. hod. M I. ČJ Pří ČJ Tv
2. vyuč. hod. ČJ AJ ČJ I./Inf. II. AJ ČJ
3. vyuč. hod. Pří Vl Inf. I./ČJ II. M M
4. vyuč. hod. Hv Tv Vl AJ
5. vyuč. hod. ČJ   Tv ČJ
6. vyuč. hod. M II.      

 

6.A

vyuč. hod. Po Út St Čt
0. vyuč. hod. Tvd        
1. vyuč. hod. Ov ČJ M ČJ M
2. vyuč. hod. D M AJ Ov ČJ
3. vyuč. hod. M Z ČJ M Vv
4. vyuč. hod. ČJ F Inf./Pč Vv
5. vyuč. hod. AJ Inf./Pč D AJ
6. vyuč. hod. Tvch Hv Tv Z F

 

6.B

vyuč. hod. Po Út St Čt
0. vyuč. hod.   Tv     Tv
1. vyuč. hod. M Tv ČJ AJ AJ
2. vyuč. hod. ČJ M Z M M
3. vyuč. hod. Tv ČJ M ČJ ČJ
4. vyuč. hod. Tv AJ Pč/Inf. Vv Hv
5. vyuč. hod. D Pč/Inf. Vv Ov
6. vyuč. hod. F   F D  

 

7.A

vyuč. hod. Po Út St Čt
0. vyuč. hod. Tvd       Hv
1. vyuč. hod. AJ ČJ M M
2. vyuč. hod. ČJ Z D ČJ/M AJ
3. vyuč. hod. D Vv F M/ČJ Ov
4. vyuč. hod. M Vv NJ/RJ Z F
5. vyuč. hod. M NJ/RJ AJ ČJ
6. vyuč. hod. Tvch ČJ Tv    
7. vyuč. hod.       Pč/0  
8. vyuč. hod.       Pč/0  

 

7.B

vyuč. hod. Po Út St Čt
0. vyuč. hod.   Tv      
1. vyuč. hod. AJ Tv D Tv M
2. vyuč. hod. M Z M Z AJ
3. vyuč. hod. Tv ČJ/M Ov ČJ
4. vyuč. hod. Tv M/ČJ NJ/RJ ČJ D
5. vyuč. hod. ČJ F NJ/RJ AJ Vv
6. vyuč. hod.   Hv   Vv
7. vyuč. hod.       0/Pč  
8. vyuč. hod.       0/Pč  

 

8.A

vyuč. hod. Po Út St Čt
0. vyuč. hod.   Inf I. Tvd  
1. vyuč. hod. M NJ/RJ AJ ČJ ČJ
2. vyuč. hod. Z NJ/RJ ČJ/M M Ov
3. vyuč. hod. ČJ Ov M/ČJ AJ F
4. vyuč. hod. AJ M Ch M
5. vyuč. hod. Ch Tv F ČJ
6. vyuč. hod. D     Tvch Hv
7. vyuč. hod.     Vv/Inf II.    
8. vyuč. hod.     Vv/Inf II.    

 

8.B

vyuč. hod. Po Út St Čt
0. vyuč. hod. Sv     Hv
1. vyuč. hod. Tv M/NJ AJ Z D
2. vyuč. hod. M ČJ/NJ Tv Tv F
3. vyuč. hod. ČJ M/RJ Tv AJ M
4. vyuč. hod. AJ ČJ/RJ F ČJ Ov
5. vyuč. hod. Ch M Ch ČJ
6. vyuč. hod.   Ov    
7. vyuč. hod.       Vv/0  
8. vyuč. hod.       Vv/0  

 

9.A

vyuč. hod. Po Út St Čt
0. vyuč. hod.     Ov Tvd  
1. vyuč. hod. Z M Z NJ/RJ AJ
2. vyuč. hod. AJ ČJ Ch NJ/RJ M
3. vyuč. hod. M AJ M D
4. vyuč. hod. ČJ CvM ČJ F ČJ
5. vyuč. hod. F Tv Hv M Ch
6. vyuč. hod. CvČJ D   Tvch ČJ
7. vyuč. hod.     0/Vv    
8. vyuč. hod.     0/Vv    

 

9.B

vyuč. hod. Po Út St Čt
0. vyuč. hod. Tv/CvM   Tv Z  
1. vyuč. hod. Tv/CvČJ Z Tv NJ/RJ ČJ
2. vyuč. hod. M M ČJ NJ/RJ Tv
3. vyuč. hod. AJ AJ D Ch AJ
4. vyuč. hod. Ch Ov M M M
5. vyuč. hod. ČJ ČJ Hv ČJ F
6. vyuč. hod.       D
7. vyuč. hod.       0/Vv  
8. vyuč. hod.       0/Vv  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates