Organizace provozu 3. 5 – 7. 5. 2021

Vytvořeno středa 28. duben 2021 18:16

Úvod:

-     žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.A, 5.B– pravidelná prezenční výuka,

-     žáci 1.A, 2.A, 3.A, 5.A - distanční výuka

-     2. st. - distanční výuka

-     sledujte stránky školy

-     v pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování žáků

-   složení skupin je neměnné po celou dobu dopolední výuky i v odpolední zájmové činnosti /ŠD/ s přidělenými vyučujícími

-        je vedena evidence žáků o docházce, omlouvání žáků bude probíhatstandardním způsobem /tel.,

e-mail/

-        ranní družina pro 1. st. je poskytována

-        výuka Tv a Hv v běžné podobě není možná, kromě relaxačních chvilek

-        provoz školy a ŠD je zabezpečen v době 06,00 – 16,00 hod.

-        vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám /viz níže - testování/

-        s sebou učivo, 2 roušky, igelitové sáček, svačinu a přezůvky

-        žák je povinen dodržovat hygienická pravidla

Před vyučováním:

-        příslušní vyučující vyzvednou žáky před budovou školy v uvedených časech – viz níže

-        žáci odcházejí spolu s vyučujícím, s rouškami na ústech

-        po přezutí odcházejí žáci do přidělených prostor školy - viz níže

 

Organizace vstupu do školy:

03.05. /pondělí/ a 06.05. /čtvrtek/ - testování

čas třída vyučující vstup do školy vstup do šatny šatna
07.00 – 07.05 5.B pí uč. Led.,Opr., Zát.. hlavní vstup pav. A 5.B
07.05 – 07.10 3.B pí uč. Bart.,Sýk. hlavní vstup koridor 3.B
07.10 – 07.15 2.B pí uč. Štěp., Misk. hlavní vstup pav. A 2.B
07.15 – 07.20 4.A pí uč. Šostá, Žid. vstup u pav. Tv koridor 4.A
07.20 – 07.25 1.B pí uč. Brac., Jadr. hlavní vstup pav. A 1.B

 

Rozmístění tříd při testování

 

4.A   1.B 3.B

vstup

koridor

5.B  
2.B  
   
tělocvična vchod Tv   hl. vchod    

 

Organizace testování žáků:

V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy s odběrem z přední části nosu. Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte na prezenční výuce ve škole.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák, pod dohledem tř. učitele, který ovšem nebude do odběrů v žádném případě zasahovat. U mladších žáků, tj. žáků 1. a 2. ročníků ZŠ bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou - formou asistence při testování samotném).

Další informace:       Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

 

 

04.05. /úterý/, 05.05. /středa/ a 07.05. /pátek/ - bez testů

čas třída vyučující vstup do školy vstup do šatny šatna
07.20 – 07.25 5.B pí uč. Led.,Opr., Zát.. hlavní vstup pav. A 5.B
07.25 – 07.30 3.B pí uč. Bart.,Sýk. hlavní vstup koridor 3.B
07.30 – 07.35 2.B pí uč. Štěp., Misk. hlavní vstup pav. A 2.B
07.35 – 07.40 4.A pí uč. Šostá, Žid. vstup u pav. Tv koridor 4.A
07.40 – 07.45 1.B pí uč. Brac., Jadr. hlavní vstup pav. A 1.B

 

Organizace výuky: viz níže

 

Vyučování:

-        při vstupu do třídy si žáci umyjí ruce a použijí desinfekci /roušky/

-        žáci sedí v určené lavici po celou dobu vzdělávání s rouškou

-        dětem dejte teplé oblečení z důvodu častějšího větrání ve třídách, vycházek, relax. chvilek venku

-       

Přestávky:

-        v průběhu přestávky mají žáci roušku na ústech a nose /kromě konzumace svačiny/

-        umyjí si, resp. vydesinfikují si ruce /mýdlo i desinfekce na umývadle/

-        dohled zajistí vyvětrání třídy v přiměřené délce, vyučující i v průběhu vyučování

-        návštěva toalet je organizována po 10 min. na třídu

 

Po vyučování, cesta ze školy, resp. do školní jídelny:

-        po vyučování odvede příslušný vyučující žáky /roušky/ do šatny a do haly školy

/viz. před vyučováním/, odtud jednotlivě odcházejí

-        doprovod si dítě vyzvedne před školou

-        návštěva ŠJ – děti se řídí pokyny pí vychovatelky /roušky/

-        dítě, které se stravuje ve ŠJ, ale nenavštěvuje ŠD, odchází na oběd individuálně

 

Školní družina

-        je zajištěna ranní ŠD od 06.00 hod., v pondělí a ve čtvrtek se dítě podrobí testu v hale školy, vstup

-        do školy není povolen doprovázejícím osobám

-        po dopoledním vyučování přebírá vyučující skupinu žáků v neměnné podobě jako dopoledne

-        provoz „ŠD“ je do 16,00 hod., dítě lze vyzvednout i v dřívějších odpoledních hodinách /nutno určit  

a dodržet čas vyzvednutí dítěte/ – viz přihláška, tel., apod.

-        pokud bude dítě vyzvedávat zák. zástupce: buď přes domovní zvonek „Školní družina“, nebo

telefonem ŠD, nahlásí jméno dítěte a vyčká před školou na jeho příchod.

 

Školní jídelna:

-        školní jídelna je v provozu

-        strávníci, kteří mají zájem o obědy od 19.04. jsou povinni si je nahlásit u ved. ŠJ pí Hrabicové,

www.strava.cz, záznamník: 596 768 461, 724 056 862

-        žáci jsou povinni nosit s sebou čipy nebo karty

-        žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd do vlastních jídlonosičů, odběr je možný ve

ŠJ u výdejního okénka v pracovní dny v době 11.00 – 11.25 hod. a 13.30 – 14.00 hod., později nebude strava vydána

Informace k provozu:          Manuál k provozu škol (edu.cz),

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (edu.cz)

 

Organizace výuky: vymezení prostoru pro jednotlivé třídy, rozdělení vyučovacích hodin a RH:

1.B pav. B, 2.p.. – uč. 1.B, chodba, WC chlapci – př., WC dívky – 1.p.
vyuč. hod. čas vyučující Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 07.55 – 08.40 pí uč. Braczková ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. vyuč. hod. 08.50 – 09.35 pí uč. Braczková M M M M M
3. vyuč. hod. 09.55 – 10.40 pí uč. Braczková ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
4. vyuč. hod. 10.50 – 11.35 pí uč. Braczková Prv AJ Prv
as. pedagoga viz rozpis pí Jadrníčková          
ŠD 11.35 – 16.00 pí vych. Kašíková          
2.B pav. A, 1. p. – uč. 2.B, chodba, WC chlapci – 2.p., WC dívky – 1.p.
vyuč. hod. čas vyučující Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 07.45 – 08.30 pí uč. Štěpankevičová ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. vyuč. hod. 08.40 – 09.25 pí uč. Štěpankevičová M M M M M
3. vyuč. hod. 09.45 – 10.30 pí uč. Štěpankevičová Prv M Prv AJ
4. vyuč. hod. 10.40 – 11.25 pí uč. Štěpankevičová, ČJ ČJ ČJ ČJ
as.pedagoga viz rozpis as. ped.. Miskiewiczová          
ŠD 11.25 – 16.00 pí vych. Dedková          
 
3.B - pav.B, 1.p. – uč. 3.B, chodba, WC chlapci – př., WC dívky – 1.p.
vyuč. hod. čas Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 07.40 – 08.25 ČJ ČJ ČJ M ČJ
2. vyuč. hod. 08.35 – 09.20 AJ AJ M ČJ AJ
3. vyuč. hod. 09.40 – 10.25 M M ČJ Prv M
4. vyuč. hod. 10.35 – 11.20 ČJ Prv ČJ Prv
5. vyuč. hod. 11.30 – 12.15   ČJ    
as.pedagoga as. ped. Sýkorová          
ŠD pí vych. Sýkorová          
 
4.A - pav.B, př. – uč. 7.B, chodba, WC chlapci – př., WC dívky – 1.p.
vyuč. hod. čas Po Út St Čt
1. vyuč.hod. 07.50 – 08.35 ČJ M ČJ ČJ ČJ
2. vyuč.hod. 08.45 – 09.30 M ČJ M M M
3. vyuč.hod. 09.50 – 10.35 AJ AJ ČJ ČJ AJ
4. vyuč.hod. 10.45 – 11.30 Vl Pří Vl ČJ
5. vyuč.hod. 11.40 – 12.25      
as.pedagoga as. ped. Židková          
ŠD pí vych. Jankovičová          
 
5.B - pav. A, 2. p. – uč. 5.B, chodba, WC chlapci – 2.p., WC dívky – 1.p.
vyuč. hod. čas Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 07.35 – 08.20 AJ AJ ČJ ČJ AJ
2. vyuč. hod. 08.30 – 09.15 Inf. M M M ČJ
3. vyuč. hod. 09.35 – 10.20 ČJ ČJ Pří ČJ M
4. vyuč. hod. 10.30 – 11.15 Pří Vl ČJ Vl ČJ
5. vyuč. hod. 11.25 – 12.10    
as. pedagoga as. ped. Mičanová          
ŠD p. uč. Cverna, Drobík          

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates