Informace pro rodiče vycházejících žáků k předávání přihlášek a zápisového lístku ke studiu na střední škole

Vytvořeno čtvrtek 28. leden 2021 9:38

1. Vzhledem k pokračující distanční výuce budou přihlášky a zápisový lístek předávány

   výchovnou poradkyní M. Pospiechovou /kabinet VP, pavilon SU, 1.posch./ v průběhu

   následujícího týdne následovně:

-        01.02. pondělí 07.00 – 15.40 hod.

-        02.02. úterý      07.00 – 15.40 hod.

-        03.02. středa    12.00 – 15.40 hod.

-        04.02 čtvrtek     dle indiv. domluvy

-        05.02. pátek     dle indiv. domluvy

2. Přihlášky mohou být předány zákonnému zástupci nebo žákovi, zápisový lístek může

   být předán pouze zákonnému zástupci. Nechávám ke zvážení zákonným zástupcům,

   zda si oba formuláře vyzvednou sami nebo v doprovodu dítěte, případně si žák přihlášky

   vyzvedne sám.

3. Zákonný zástupce si tel. objedná přes sekretariát školy dobu návštěvy vých. poradkyně  

   telefon: 596 787 663 nebo 604 284 598 v době 07.00 – 14.00 hod.

4. Žádám zákonné zástupce, aby z důvodu identifikace měli s sebou k nahlédnutí průkaz

   totožnosti.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates