Informace k provozu školy od 11. 1. 2021

Vytvořeno čtvrtek 7. leden 2021 13:49

Výuka

Omezení provozu škol vládou ČR prodlouženo do 22. ledna 2021. Výuka bude probíhat následovně:

Prezenční výuka – 1. a 2. třídy

Distanční výuka – 3. – 9. třídy

RH, ŠD, stravování zůstávají neměnné; školní jídelna bude vydávat obědy do jídlonosičů navíc v době 13.00 - 13.15

 

Poznámka k online výuce: z důvodu stížností vyučujících na nevhodné chování žáků při online výuce upozorňujeme rodiče, že v takovém případě bude hodina přerušena, považována za odučenou a žáci si sami nastudují probírané učivo.

 

Třídní schůzky

TS z důvodu MO budou řešeny následovně:

TU se individuálně spojí s rodiči /tel., e-mail, Bakalář/ a do pondělí 11. 1. do 12.00 hod. zašlou jednotlivým rodičům návrhy známek. Pokud bude z řad rodičů zájem o osobní setkání s vyučujícím daného předmětu, lze si v pondělí 11.01. v době mezi 12.00 – 15.00 hod. objednat schůzku na tel. 604 284 598, 596 787 663 u pí. tajemnice. Schůzky budou probíhat v úterý 12. 1. mezi 15.00 – 16.30 hod. po 10 minutách v dohodnutém čase.

 

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků:

1.  Vzhledem k současné epidemiologické situaci je zrušena schůzka výchovného poradce se

     zákonnými zástupci vycházejících žáků, která se měla uskutečnit dne 12. 01. 2021.

2. Na této schůzce měly být zákonným zástupcům předávány zápisové lístky. Škola má povinnost

     předat tento formulář zákonným zástupcům do 15. 3. 2021. Termín předávání je tedy možné

     přesunout na pozdější a epidemiologicky příznivější období.

3. Přihlášky ke studiu na střední škole budou žákům rozdávány společně s vysvědčením.

4. Bližší informace pro rodiče vycházejících žáků budou zveřejněny na webu školy dne

     12. 1. 2021.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates