Informace: třídní schůzky, hodnocení žáků, absence a přijímací řízení

Vytvořeno středa 11. listopad 2020 17:49

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a prodlouženému nouzovému stavu se čtvrtletní třídní schůzky konat v prezenční formě nebudou. Děkujeme vám za trpělivost a spolupráci při distanční výuce, průběžné hodnocení žáků můžete individuálně konzultovat s třídními učiteli i vyučujícími jednotlivých předmětů. Pokud žák onemocní a nemůže se povinné distanční výuky účastnit, informujte prosím třídního učitele emailem, telefonicky nebo přes Bakaláře.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy Vám poskytne výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Martina Pospiechová. Jelikož stále probíhají jednání o podobě jednotné přijímací zkoušky v tomto školním roce, sledujte prosím průběžně web školy. Po upřesnění informací z MŠMT budeme aktualizace zveřejňovat na stránkách školy.

Návrat žáků do školy se řídí pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT – taktéž Vás budeme informovat ihned poté, co nám bude postup oficiálně sdělen. Všichni doufáme, že se budeme moci s dětmi co nejdříve setkat ve třídách v běžné výuce.

Přeji vám hodně zdraví a energie do dalších dní!

Dalibor Kračmar, pověřený řízením školy

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates