Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vytvořeno středa 24. červen 2020 10:45

Podrobné informace naleznete níže:

 

Škola

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 01. září 2020 v 09,00 hod. Rodiče přivedou žáky do vestibulu školy. Seznamy žáků s uvedením třídy budou vyvěšeny na vstupních prosklených dveřích školy od čtvrtku 27. srpna 2020

01.09.2020 (úterý)

09,00 hod.Slavnostní zahájení šk. roku v prostorách školy

od 02.09.2020 (středa) - 07,50 – 11,30 hod.

Seznam pomůcek: přezůvky se světlou podrážkou (klasické s pevnou patou, ne „cukle“), ochranný oděv do Vč (staré větší tričko nebo košile), ručník s poutkem, plátěný ubrousek na svačinu, cvičební úbor v plátěném pytlíku včetně cvičební obuvi se světlou podrážkou, desky na písmena (formát A4), zvlášť desky na číslice (formát A5), desky na sešity (formát A4), čiré obaly na sešity a pracovní sešity, stíratelná tabulka + fix na tabulku, skicák (tvrdé papíry) A4 – 2 ks po 20 listech, barevné papíry – 2 složky, lepidlo (tuhý vysouvací váleček) – 2 ks, vodové barvy (velké), voskovky, plastelína, kufřík na výtvarné potřeby, 1 bal. kancel. papírů.

Pouzdro: kvalitní pastelky (12 barev), tužky - 3 ks, nůžky s tupou špicí, guma, strouhátko, gumovací pero, zvýrazňovač

1x velké balení papírových kapesníčků, 2 role kuchyňských papírových utěrek, ofocený průkaz pojištěnce.

Všechny podepsané pomůcky donést do školy 02.09. 2020. Doporučujeme nepořizovat pomůcky čínské výroby – nevalná kvalita.

     Upozornění:

     - vyučování začíná v 7,50 hod., škola se otevírá v 7,30 hod. a zamyká v 7,45 hod.

     - z org. a hyg. důvodů čekají rodiče na děti po vyučování před školou

     - žáci fotbalových tříd naší školy mají pronájem hřiště a tělocvičny na tréninky zdarma

     Informace -   tel.:         596 787 663, 604 284 598 - sekretariát školy

e-mail:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,

           

Školní jídelna

- stravování :        ŠJ ZŠ MUDr. E.Lukášové naproti ZŠ Klegova

- stávající cena:   26,- Kč pro děti 7 – 10 let, 29,- Kč pro děti 11 – 14 let, 31,- Kč -15 a více

- prodej obědů:    na září 2020 - 28.08.,31.08. a 01.09.2020 (07,00 – 15,00 hod.) ve ŠJ

- platba:                 1. platba hotovost, další platby bezhotovostní prodej formou inkasa

- výdej stravy:       zakoupení karty /38,- Kč/ nebo čipu /115,- Kč/ - doporučeno

- odhlašování:      Dle školského zákona 561/2004, § 119 má žák nárok na oběd v době pobytu ve škole. V době nemoci může stravu žák odebrat pouze první den nemoci (vyhl. 107/2005, § 4), v ostatní dny na stravování nárok nemá. Rodič je povinen stravu odhlásit do 13,30 hod. na tel. 596 768 461

viz – www.zsklegova.cz, Jídelna, www.zslukasove.CZ, Jídelna

- informace:          ved. ŠJ – pí. Šárka Hrabicová, tel.: 596 787 636, 724 056 862 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní družina

- umístění:            budova školy, pavilon A, přízemí

- provoz:                ranní ŠD: 06,00 – 07,30 hod., resp. 08,35 hod., odpol. 11,30 – 16,30 hod

- příchod žáků:     do 07,15 hod.

- odchod žáků:     12,30 hod., 13,00 hod., 14,30 hod., 15,00, 15,30 - 16,30 hod.,                              mezi 13,15 – 14,15 hod. probíhá výchovná činnost – ŠD uzamčena. Dítě odchází samo v době uvedené na zápisním lístku, popř. si je vyzvedává zákonný zástupce uvedený na zápisním lístku. Jiným osobám nebude dítě předáno, na tel. zprávu nebude brán zřetel.

Pokud výjimečně odchází dítě ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v ZL, zákonný zástupce zapíše do deníčku: datum, hodinu odchodu, podpis a větu: „Po odchodu ze ŠD přebírám za své dítě veškerou zodpovědnost”.

- absence:            v případě absence celý měsíc je poplatek převeden na měsíc následující

- úraz, ztráta:        okamžité nahlášení pí. vychovatelce

- cenné věci:         za ztrátu cenných věcí /mobil, hračky, zlato/ nenese škola zodpovědnost

- potřeby:              papírové utěrky a kapesníky, tekuté mýdlo, sport. oblečení /podepsané/,

malý slovníček

- kontakt:               hlášení veškerých změn – jméno, adresa, telefon

- nemoc:               nárok na oběd v době nemoci pouze 1.den. Nutno odhlásit, jinak je účtována plná cena obědů 61,- Kč

- poplatek za ŠD:200,- Kč měsíčně

- forma úhrady:    složenka, bankovní převod /variabilní symbol bude dítěti přidělen/

- č. účtu:                Komerční banka, účet: 35034761/0100

- splatnost:            3 x ročně /1. platba do 12.08.2020 ve výši 800,- Kč na září – prosinec, 600,- Kč na leden – březen, 600,- Kč na duben – červen/. Poplatek lze uhradit v celkové výši 2.000,- Kč. Ve výjimečných případech, po konzultaci s ved. vychovatelkou a na základě písemné žádosti, může ŘŠ přistoupit na hotovostní splátky v kanceláři školy.

- snížení úplaty:   žadatel o snížení, resp. prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a kopie dokladů, které prokazuijí, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

- sankce:               pokud jsou zákonní zástupci v prodlení s placením a na výzvu školy nereagují, ředitel školy rozhodne o vyloučení žáka ze školní družiny.

- inf. schůzka:      23. červen 2019 /úterý/ v 17,00 hod. – hala školy

- informace:         tel: 596 787 634, 739 449 290 – 11,00 – 16,30 hod.

Desatero pro prvňáčky

 1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují rodiče.
 2. Umím pozdravit, poděkovat, nemísím se nevhodně do hovoru a nevynucuji si

   pozornost nevhodným chováním a křikem.

 1. Dokážu se soustředit na vykonávanou práci a její dokončení, při hře dokážu prohrávat, uznám výhru soupeře.
  1. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění v klidu a se zájmem.
  2. Televizní pohádky a filmy sleduji pozorně a umím o nich rodičům vyprávět, mám

   velkou slovní zásobu a umím správně vyslovovat všechny hlásky.

 1. Umím správně držet tužky a pastelky při kreslení, malovat barvami a správně je

       pojmenovat, dovedu správně držet nůžky a vystřihovat.

 1. Umím si na stole urovnat věci, správně uložit pomůcky do aktovky, zapnout ji, uklidit  

   hračky a pastelky tam, kam patří.

   8.   Umím si připravit ubrousek na svačinu a dodržovat zásady stolování.

 1. Vím, že před jídlem, po jídle a po použití WC si musím umýt ruce, umím smrkat.

10.   Umím si sám obout boty, zavázat tkaničky, rychle se obléci do tělocvičného úboru a  

   uložit si svůj oděv.

Desatero pro rodiče

 1.    Svému dítěti věnuji maximální množství času.
 2.    Vyžaduji, aby mé dítě reagovalo na daný pokyn a sleduji, jak jej plní.
 3.    Denně za přítomnosti dítěte kontroluji aktovku, deníček a pouzdro s tužkami a

   pastelkami, v případě potřeby vše ořežu a dbám, aby mělo více tužek v zásobě.

   4.   Učím dítě samostatnosti, ale v přípravě školních potřeb a pomůcek dítěti pomáhám,

           společně je rovnáme do aktovky na správná místa.

   5.   Příprava na vyučování je pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky, probíhá v

           klidném, příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na práci a je rozdělena

           na kratší časové úseky, nejlépe dvakrát deset až patnáct minut.

6.   Denně si v klidu s dítětem povídám o tom, co prožilo ve škole, o společných

       kulturních zážitcích /rozhlas, televize, divadlo, kino, koncerty/ a snažím se  

       odpovědět na jeho dotazy a vysvětlit mu, čemu nerozumělo.

7.   Své dítě chválím a povzbuzuji za drobné úspěchy, nezlobím se za neúspěchy ve

       škole, společně se snažíme o nápravu. Pochvala motivuje více než hrozba trestu.

8.   Naučím své dítě správně stolovat, jíst příborem, správně se chovat a sedět u jídla.

9.  Dbám na správný denní režim s dostatečnou dobou spánku.

10.   Veškeré pomůcky a věci do školy opatřím jmenovkou nebo monogramem

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates