Organizace rozdávání vysvědčení na ZŠ Klegova 27 dne 26. 6. 2020

Vytvořeno pondělí 15. červen 2020 11:26

Informace:

-       s sebou obal na vysvědčení, rouška,

-       zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky /roušky/ a dodržení odstupů cca 2 m od spolužáků

-       příchod ke škole v rozmezí 5 min. /viz níže/

-       třídní učitelé vyzvednou žáky před budovou školy v uvedených časech – viz níže

-       před přesunem bude provedena kontrola teploty dítěte, pokud bude žák vykazovat příznaky  

infekce, okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce

-       žáci odcházejí spolu s vyučujícím, s rouškami na ústech, v rozestupech cca 1,5 – 2 m do třídy

-       rozdávání vysvědčení bude probíhat v délce 45 min. od nástupu do školy /např. 07,45 – 08,30/

-       08,15 – 08,20 projev ŘŠ

-       nevyzvednutá vysvědčení, popř. neuhrazené závazky lze vyřizovat v pracovní dny od 08,00 – 12,00 hod. na sekretariátě školy

 

Organizace:

čas třída vyučující vstup do školy
07,45 – 07,50 1.B pí uč. Štěpankevičová hlavní vstup
  4.A pí uč. Vařáková pavilon Tv
  5.B pí uč. Pišlová hřiště „roleta“
  7.A pí uč. Löwyová hřiště pavilon C
07,50 – 07,55 1.A pí uč. Brtnická hlavní vstup
  4.B pí uč. Opravilová pavilon Tv
  5.A pí uč. Čechovská hřiště „roleta“
  8.B p. uč. Číhal hřiště pavilon C
07,55 – 08,00 2.A pí uč. Foltysová hlavní vstup
  3.A pí uč. Šostá pavilon Tv
  6.A pí uč. Zátopková hřiště „roleta“
  9.A pí uč. Neubertová hřiště pavilon C
08,00 – 08,05 2.B pí uč. Braczková hlavní vstup
  6.B pí uč. Haasová pavilon Tv
  9.C pí uč. Bartková hřiště „roleta“
  9.B pí uč. Flašarová hřiště pavilon C
08,05 – 08,10 7.B p. uč. Drobík hřiště „roleta“
  8.A pí uč. Kotulová hřiště pavilon C

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates