Odevzdávání učebnic - organizace provozu od 15. 6. – 19. 6. 2020

Vytvořeno pondělí 1. červen 2020 21:25

-       žák je povinen dodržovat hygienická pravidla

-       příslušní vyučující vyzvednou žáky před budovou školy v uvedených časech – viz níže

-       před přesunem bude provedena kontrola teploty dítěte, pokud bude žák vykazovat příznaky infekce, nebude umožněn vstup do areálu školy

-       s sebou učebnice, 1 rouška, igelitový sáček, svačina a přezůvky

-       v daný den žáci odevzdají „Čestné prohlášení“ - při nepředložení nemůže být žák vpuštěn do školy

-       žáci odcházejí spolu s vyučujícím, s rouškami na ústech, v rozestupech cca 1,5 – 2 m do šatny, kde se po třech přezují, ostatní čekají v rozestupech před šatnou

-       po přezutí odcházejí žáci /roušky, rozestupy/ do přidělených prostor školy

-       při vstupu do třídy si žáci umyjí ruce a použijí desinfekci /roušky, rozestupy/

-       žáci sedí samostatně v určené lavici po celou dobu práce s učebnicemi

-       o nošení roušky při práci rozhoduje daný vyučující, při každém sejmutí si žáci uloží roušku

do igelitového sáčku

-       v uvedený den žáci přinesou všechny učebnice, hotovost na zaplacení poškozených knih a prac. sešitů 20/21

-       v případě zapomenutých knih, resp. hotovosti, přijdou žáci v pátek 19.06. v uvedených časech do školy a své závazky vyřídí s tř. učitelem

-       po odevzdání učebnic odcházejí žáci domů

 

vstup z hlavního vchodu a Tv

 

  15.06. - pondělí 16.06. - úterý 17.06. - středa 18.06. – čtvrtek 19.06. - pátek
1.A                   1.sk. 07,50 ŠD 3 08,00 – 08,10
                  2.sk. 09,50 1.A
1.B             1.sk 07,35 1.B       08,10 – 08,20
            2.sk. 09,45 A 207      
2.A             1.sk. 07,25 2.A       08,20 – 08,30
            2.sk. 09,50 5.B      
2.B                   1.sk. 07,40 2.B 08,30 – 08,40
                  2.sk. 09,45 5.B
3.A 1.sk. 07,45 3.A                   08,40 – 08,50
2.sk. 09,45 A 207                  
4.A       1.sk. 07,55 4.A             08,50 – 09,00
      2.sk. 09,55 4.A            
4.B 1.sk. 07,30 4.B                   09,00 – 09,10
2.sk. 09,55 ŠD 3                  
5.A       1.sk. 07,45 5.A             09,10 – 09,20
      2.sk. 09,45 9.C            
5.B 1.sk. 07,35 6.B                   09,20 – 09,30
2.sk. 09,50 5.B                  

 

5.AB – vstup z hřiště, 15.06. – šatna 8.A, 9.A

vstup z hřiště

  15.06. - pondělí 16.06. - úterý 17.06. - středa 18.06. – čtvrtek 19.06. - pátek
6.A 1.sk. 08,00 6.A                   08,00 – 08,10
2.sk. 10,00 6.A                  
6.B                   1.sk. 07,45 6.B 08,10 – 08,20
                  2.sk. 09,45 6.B
7.A             1.sk. 07,45 7.A       08,20 – 08,30
            2.sk. 09,45 7.A      
7.B             1.sk. 08,00 7.B       08,30 – 08,40
            2.sk. 10,00 7.B      
8.A       1.sk. 07,45 8.A             08,40 – 08,50
      2.sk. 09,45 8.A            
8.B       1.sk. 08,00 8.B             08,50 – 09,00
      2.sk. 10,00 8.B            
9.A                   1.sk. 08,00 9.A 09,00 – 09,10
                  2.sk. 10,00 9.A
9.B 1.sk. 07,45 9.B                   09,10 – 09,20
2.sk. 09,45 9.B                  
9.C 1.sk. 08,15 9.C                   09,20 – 09,30

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates