Organizace provozu na ZŠ Klegova 27 od 25. 5. pro 1. stupeň - aktualizováno

Vytvořeno pondělí 18. květen 2020 10:44

Aktualizované informace pro rodiče žáků 1. - 5. tříd, kteří budou od 25. 5. denně navštěvovat pravidelnou výuku.

 

Organizace provozu na ZŠ Klegova 27 od 25.05. pro 1. st. - AKTUALIZACE

Úvod:

-   složení skupin je neměnné po celou dobu dopolední výuky i v odpolední zájmové činnosti, v max. počtu 15 žáků, s přiděleným vyučujícím

-       žáka lze zařadit do skupiny pouze k 25. 5., později to není možné

-       od 25.05. je vedena evidence žáků o docházce, omlouvání žáků bude probíhatstandardním způsobem /tel., ŽK, e-mail/

-       v případě pozdního příchodu žáka do školy, nebude dítě výuku absolvovat

-       ranní družina není poskytována

-       výuka Tv v běžné podobě není možná, kromě relaxačních chvilek

-       provoz školy je zabezpečen v době 07,00 – 16,00 hod.

-       vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

-       s sebou učivo, 2 roušky, igelitový sáček, svačina a přezůvky

-       žák je povinen dodržovat hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování i po prokazatelném upozornění zákonného zástupce je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny

Cesta do školy, pohyb před školou:

-       zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky /roušky/ a dodržení odstupů cca 2 m od spolužáků

-       příchod ke škole v rozmezí 5 min. /viz níže/

Před vyučováním:

-       příslušní vyučující vyzvednou žáky před budovou školy v uvedených časech – viz níže

-       před přesunem bude provedena kontrola teploty dítěte, pokud bude žák vykazovat příznaky  

infekce, okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce

-       25.05. odevzdají žáci příslušnému vyučujícímu v hale školy „Čestné prohlášení“ - při nepředložení nemůže být dítě zařazeno do skupiny. Čestné prohlášení ke stažení zde: http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/

-       žáci odcházejí spolu s vyučujícím, s rouškami na ústech, v rozestupech cca 1,5 – 2 m do šatny, kde se po třech přezují, ostatní čekají v rozestupech před šatnou – viz níže

-       po přezutí odcházejí žáci /roušky, rozestupy/ do přidělených prostor školy - viz níže

 

Organizace:

čas třída vyučující vstup do školy vstup do šatny šatna
07,25 – 07,30 2.A pí uč. Foltysová hlavní vstup koridor 2.A
07,30 – 07,35 4.B pí uč. Opravilová vstup u pav. Tv pav. A 4.B
07,35 – 07,40 1.B pí uč. Štěpankevičová hlavní vstup koridor 1.B
  5.B pí uč. Haasová hřiště „roleta“ pav. B 9.C
07,40 – 07,45 2.B pí uč. Braczková vstup u pav. Tv koridor 2.B
07,45 – 07,50 3.A pí uč. Šostá hlavní vstup pav. A 3.A
  4.B, 5.A pí uč. Čechovská hřiště „roleta“ pav. B 6.A
07,50 – 07,55 1.A pí uč. Brtnická vstup u pav. Tv koridor 1.A

 

Organizace výuky: viz níže

 

Vyučování:

-       při vstupu do třídy si žáci umyjí ruce a použijí desinfekci /roušky, rozestupy/

-       žáci sedí samostatně v určené lavici po celou dobu vzdělávání

-       o nošení roušky při výuce rozhoduje daný vyučující, při každém sejmutí si žáci uloží roušku

do igelitového sáčku

 

Přestávky:

-       v průběhu přestávky si žáci nasadí roušky /kromě konzumace svačiny/

-       umyjí si, resp. vydesinfikují si ruce /mýdlo i desinfekce na umývadle/

-       dohled zajistí vyvětrání třídy v délce min. 5 minut

-       návštěva toalet je organizována po jednotlivcích

 

Po vyučování, cesta ze školy, resp. do školní jídelny:

-       po vyučování odvede příslušný vyučující žáky /roušky, rozestupy/ do šatny a do haly školy /viz před    

vyučováním/, odtud jednotlivě odcházejí

-       doprovod si dítě vyzvedne před školou

-       návštěva ŠJ – děti se řídí pokyny dohledu /rouška, rozestupy/

„Školní družina“

-       úplata za „ŠD“ se v tomto případě nehradí, pro zařazení žáka není rozhodující, zda je zapsán do ŠD

-       návštěva odpolední „ŠD“ není povinná,

-       po dopoledním vyučování přebírá vyučující skupinu žáků v neměnné podobě jako dopoledne

-       provoz „ŠD“ je do 16,00 hod., dítě lze vyzvednout i dřívějších odpoledních hodinách /nutno určit  

a dodržet čas vyzvednutí dítěte/– viz přihláška

-       pokud bude dítě vyzvedávat zák. zástupce: buď přes domovní zvonek „Školní družina“, nebo

telefonem ŠD 739 449 290, nahlásí jméno dítěte a vyčká před školou na jeho příchod. Nutno počítat s časovou    

prodlevou.

 

Organizace výuky: vymezení prostoru pro jednotlivé třídy, rozdělení vyučovacích hodin a RH:

1.A pav. A, př. – uč. ŠD 3, chodba, WC chlapci - př., WC dívky – 1.posch.
vyuč. hod. čas učebna vyučující Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 08,10 – 08,55 ŠD 3 pí uč. Brtnická ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. vyuč. hod. 09,05 – 09,50 ŠD 3 pí uč. Brtnická ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
3. vyuč. hod. 10,10 – 10,55 ŠD 3 pí uč. Brtnická M M M M M
4. vyuč. hod. 11,05 – 11,50 ŠD 3 pí uč. Brtnická Prv M AJ
ŠD 11,50 – 16,00 ŠD 3 pí vych. Dedková          
1.B pav. A, 1. p. – uč. 1.B, chodba, WC chlapci - př., WC dívky – 1.posch.
vyuč. hod. čas učebna vyučující Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 07,55 – 08,40 1.B pí uč. Štěpankevičová ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. vyuč. hod. 08,50 – 09,35 1.B pí uč. Štěpankevičová ČJ ČJ M ČJ ČJ
3. vyuč. hod. 09,55 – 10,40 1.B pí uč. Štěpankevičová M M M M
4. vyuč. hod. 10,50 – 11,35 1.B pí uč. Štěpankevičová Prv M Hv M
ŠD 11,35 – 16,00 ŠD 1 pí vych. Kašíková          
2.A pav. B, 2. p. – uč. 2.A, chodba, WC chlapci – 2.p., WC dívky – 1.posch.
vyuč. hod. čas učebna vyučující Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 07,45 – 08,30 2.A pí uč. Foltysová ČJ ČJ M ČJ ČJ
2. vyuč. hod. 08,40 – 09,25 2.A pí uč. Foltysová M M ČJ M M
3 .vyuč. hod. 09,45 – 10,30 2.A pí uč. Foltysová ČJ Hv AJ Prv
4. vyuč. hod. 10,40 – 11,25 2.A pí uč. Foltysová Prv ČJ ČJ ČJ
ŠD 11,25 – 16,00 ŠD 3 pí vych. Dedková          
2.B pav. B, 2. p. – uč. 2.B, chodba, WC chlapci – 2.p., WC dívky – 1.posch.
vyuč. hod. čas učebna vyučující Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 08,00 – 08,45 2.B pí uč. Braczková ČJ ČJ M ČJ ČJ
2. vyuč. hod. 08,55 – 09,40 2.B pí uč. Braczková M M ČJ M M
3. vyuč. hod. 10,00 – 10,45 2.B pí uč. Braczková ČJ Prv AJ Prv
4. vyuč. hod. 10,55 – 11,40 2.B pí uč. Braczková Hv ČJ ČJ ČJ
ŠD 11,35 – 16,00 ŠD 2 pí vych. Jankovičová          
3.A pav. A, 1. p. – uč. 3.A, chodba, WC chlapci - př., WC dívky – 1.posch.
vyuč. hod. čas učebna vyučující Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 08,05 – 08,50 3.A pí uč. Šostá ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. vyuč. hod. 09,00 – 09,45 3.A pí uč. Šostá M M M AJ M
3. vyuč. hod. 10,05 – 10,50 3.A pí uč. Šostá ČJ Prv M ČJ
4. vyuč. hod. 11,00 – 11,45 3.A pí uč. Šostá Prv AJ ČJ ČJ Hv
ŠD 11,45 – 16,00 3.A pí as. Mičanová          

 


4.B pav. A, 2. p. – uč. 4.B, chodba, WC chlapci – 2.p., WC dívky – 1.posch.
vyuč. hod. čas učebna vyučující Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 07,50 – 08,35 4.B pí uč. Opravilová ČJ ČJ ČJ M ČJ
2. vyuč. hod. 08,45 – 09,30 4.B pí uč. Opravilová M M M ČJ M
3. vyuč. hod. 09,50 – 10,35 4.B pí uč. Opravilová ČJ AJ Vl AJ AJ
4. vyuč. hod. 10,45 – 11,30 4.B pí uč. Opravilová Vl Hv ČJ Pří
ŠD 11,30 – 16,00 1.A p. uč. Veselý          
4.B,5.A pav. B, 1. p. – uč. 5.A, chodba, WC chlapci – př., WC dívky – 1.posch.
vyuč. hod. čas učebna vyučující Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 08,05 – 08,50 5.A pí uč. Čechovská ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. vyuč. hod. 09,00 – 09,45 5.A pí uč. Čechovská M M AJ M M
3. vyuč. hod. 10,05 – 10,50 5.A pí uč. Čechovská Pří Vl Pří ČJ AJ
4. vyuč. hod. 11,00 – 11,45 5.A pí uč. Čechovská ČJ AJ ČJ Vl
ŠD 11,45 – 16,00 --- ----          
5.B pav. B, př.. – uč. 6.B, chodba, WC chlapci – př., WC dívky – 1.posch.
vyuč. hod. čas učebna vyučující Po Út St Čt
1. vyuč. hod. 07,55 – 08,40 6.B pí uč. Haasová ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ
2. vyuč. hod. 08,50 – 09,35 6.B pí uč. Haasová M M M M Pří
3. vyuč. hod. 09,55 – 10,40 6.B pí uč. Haasová Vl AJ Vl AJ AJ
4. vyuč. hod. 10,50 – 11,35 6.B pí uč. Haasová ČJ Pří ČJ
ŠD 11,35 – 16,00 ŠD 3 pí vych. Dedková          

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates