Organizace provozu na ZŠ Klegova 27 od 11. 5. pro žáky 9. ročníků

Vytvořeno úterý 5. květen 2020 8:29

Úvod:

-     informace pro rodiče žáků 9. tříd, kteří budou od 11. 5. 2020 navštěvovat denně pravidelnou výuku ČJ a M na přípravu k přijímacím zkouškám

 

-       složení skupin je neměnné po celou dobu výuky v max. počtu 15 žáků

-       žáka lze zařadit do skupiny pouze k 11. 5., později to není možné

-       od 11. 5. je vedena evidence žáků o docházce, omlouvání žáků bude probíhat standardním způsobem /tel., ŽK, e-mail/

-       s sebou učivo, 2 roušky, igelitový sáček, svačina a přezůvky

-       žák je povinen dodržovat hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování i po prokazatelném upozornění zákonného zástupce je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny

  11. 5. odevzdají žáci příslušnému vyučujícímu v hale školy „Čestné prohlášení“, - při nepředložení nemůže být dítě zařazeno do skupiny.

      Čestné prohlášení ke stažení zde: http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/

Cesta do školy, pohyb před školou:

-       zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky /roušky/ a dodržení odstupů cca 2 m od spolužáků

-       příchod ke škole v rozmezí 5 min. /viz níže/

Před vyučováním:

-       příslušní vyučující vyzvednou žáky před budovou školy v těchto časech:

07.25 – 07.30 – 9.AC,             07.40 – 07.45 – 9.B,

-       před přesunem bude provedena kontrola teploty dítěte, pokud bude žák vykazovat příznaky  

infekce, okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce

-       11. 5. odevzdají žáci příslušnému vyučujícímu v hale školy „Čestné prohlášení“, - při nepředložení nemůže být dítě zařazeno do skupiny

-       žáci odcházejí spolu s vyučujícím s rouškami v rozestupech cca 1,5 – 2 m do šatny, kde se po třech přezují, ostatní čekají v rozestupech v koridoru před šatnou

-       po přezutí odcházejí žáci /roušky, rozestupy/ do přidělených prostor školy /viz níže/

-       při vstupu do třídy si žáci umyjí ruce a použijí desinfekci /roušky, rozestupy/

Organizace výuky:

vymezení prostoru pro jednotlivé třídy a rozdělení vyučovacích hodin:

9.A

pav. SU, 2. posch.      – učebna Vv/Hv, chodba, WC dívky a chlapci

1. M – 07,45 – 08,30, 2. ČJ – 08,40 – 09,25, 3. M – 09,45 – 10,30, 4. ČJ – 10,40 – 11,25

9.B

           pav. B, přízemí          – učebna 6.B, chodba, WC chlapci – př., WC dívky – 1. posch.

1. ČJ – 08,00 – 08,45, 2. M – 08,55 – 09,40, 3. ČJ – 10,00 – 10,45, 4. M – 10,55 – 11,40

9.C

pav. B, 1. posch.         – učebna 9.C, chodba, WC chlapci – př., WC dívky – 1. posch.

1. M – 07,45 – 08,30, 2. ČJ – 08,40 – 09,25, 3. M – 09,45 – 10,30, 4. ČJ – 10,40 – 11,25

 

Vyučování:

-       žáci sedí samostatně v určené lavici po celou dobu vzdělávání

-       o nošení roušky při výuce rozhoduje daný vyučující, při každém sejmutí si žáci uloží roušku

do igelitového sáčku

Přestávky:

-       v průběhu přestávky si žáci nasadí roušky /kromě konzumace svačiny/

-       umyjí si, resp. vydesinfikují si ruce /mýdlo i desinfekce na umývadle/

-       dohled zajistí vyvětrání třídy v délce min. 5 minut

-       návštěva toalet je organizována po jednotlivcích, možno i v průběhu výuky

Po vyučování, cesta ze školy, resp. do školní jídelny:

-       po vyučování odvede příslušný vyučující žáky /roušky, rozestupy/ do šatny /viz před vyučováním/

-       žáci samostatně /roušky, rozestupy/ odcházejí ze školy

-       návštěva ŠJ – děti se řídí pokyny dohledu /rouška, rozestupy/

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates