ROZPIS VIDEOLEKCÍ

Vytvořeno středa 6. leden 2021 10:50

Rozpis přehledně zde:         

 Týden 11. 1. - 15. 1. 2021

 Datum/třída Čas  Vyučující  Předmět  Téma

 Pondělí 11. 1. 2021

       

 7.A

10.00 - 10.45  Bařina  Matematika  
 3.B 09.00 - 09.45  Bartková  Český jazyk  
 3.B 10.00 - 10.45   Bartková  Matematika  
 3.B 11.00 - 11.45  Bartková  Prvouka  
 3.A 11:15 - 12:00  Čechovská  Český jazyk  
 3.A 10,00 - 10,30 Zátopková   Anglický jazyk  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Úterý 12. 1. 2021        
 3.B  09.00 - 09.45  Bartková  Český jazyk  
 3.B  11.00 - 11.45  Bartková  Matematika  
 8.A  09.50 - 10.35  Číhal  Dějepis Francouzská revoluce
 3.A  11:15 - 12:00  Čechovská  Prvouka  
 5.A  08.45 - 09.30  Flašarová  Anglický jazyk lekce 8
 6.B  10.45 - 11.30  Flašarová  Anglický jazyk have got
 8.A  10.45 - 11.30  Löwyová  Matematika Sl. úlohy -Pyth. věta
 6.A  08.45 - 09.30  Löwyová  Matematika Obsahy obrazců 
 9.A  07.50 - 08.30  Kotulová  Matematika Lineární funkce
 9.B  08.45 - 09.30  Kotulová  Matematika Graf.řeš.soustav l.r.
 3.A   08,00 - 08,30  Zátopková  Anglický jazyk  
 5 B, A    09,00 - 09,30  Zátopková   Anglický jazyk  
 3.B  10,00 - 10,30  Zátopková  Anglický jazyk  
 4.A  11,00 - 11,30  Zátopková  Anglický jazyk  
 6.A  07.50 - 08.35  Maťková   Český jazyk  
 8.B  08.45 - 09.30  Maťková  Český jazyk  
 6.B  09.50 - 10.35  Maťková  Český jazyk  
         
         
         
         
Středa 13. 1. 2021        
5.B 09.00 - 09.30 Ledvoň Anglický jazyk  
3.B  08.30 - 09.15 Bartková  Český jazyk   
3.B  09.30 - 10.15 Bartková Matematika   
8.A 09.50 - 10.35 Bestová Český jazyk  Vedlejší věty
9.A 10.45 - 11.30 Bestová Český jazyk  Mluvnický zápor
7.B 07.50 - 08.35 Číhal Dějepis  Křížové výpravy
7.A 08.45 - 09.30 Číhal Dějepis  Křížové výpravy
9.B 09.50 - 10.35 Číhal Dějepis  Druhá světová válka
7.B 08.45 - 09.30 Pospiechová Matematika  odčítání zlomků
6.B  09.50 - 10.35  Pospiechová Matematika   znaky dělitelnosti čí.9 
9.B 10.45 - 11.30  Pospiechová Cv. z matematiky  Cermat 2015, řádný   termín 
3.A 11:15 - 12:00 Čechovská Matematika   
6.A 08.45 - 09.30 Flašarová Anglický jazyk have got
7.B 09.50 - 10.35 Flašarová Přírodopis Ptáci
8.B 11.40 - 12.25  Löwyová  Matematika Sl. úlohy - Pyth. věta 
6.A 10.45 - 11.30 Kotulová Zeměpis  Výšk. a hor.členitost
8.B  08,00 - 08,30 Zátopková Anglický jazyk  
9.A  09,00 - 09,30  Zátopková  Chemie  
3.B (1.půlka třídy)  10,45 - 11,15  Zátopková Anglický jazyk   
6.B 07.50 - 08.35 Maťková    
9.B 08.45 - 09.30 Maťková    
6.A 09.50 - 10.35 Maťková    
7.A 08.00 - 08.40 Bařina  Matematika  
         
         
Čtvrtek 14. 1. 2021                           
5.B 10.00 - 10.45 Ledvoň Informatika  
7.B 09.00 - 09.30 Ledvoň Anglický jazyk  
3.B  09.00 - 09.45 Bartková  Český jazyk   
3.B  10.00 - 10.45  Bartková  Geometrie  
3.B  11.00 - 11.45 Bartková Prvouka   
6.A 09.50 - 10.35 Číhal Dějepis Starověký Egypt
7.A 10.45 - 11.30 Číhal Zeměpis  
9.A 11.40 - 12.25 Číhal Dějepis Druhá světová válka
8.A  07.50 - 08.35  Pospiechová  Chemie  Chemická vazba 
8.B  08.45 - 09.30  Pospiechová Chemie  Chemická vazba 
9.B  09.50 - 10.35  Pospiechová  Chemie  Názvosloví kyselin 
3.A  09:10 - 10:05  Čechovská Český jazyk  
3.A  10:20 - 11:05  Čechovská Matematika  
6.B 07.50 - 08.35 Flašarová Anglický jazyk /Př lekce 2 /Sinice
8.AB 09.50 - 10.35 Flašarová Anglický jazyk lekce 5
8.A 08.45 - 09.30  Löwyová  M,Př  Číselné výrazy 
6.A  10.45 - 11.30  Löwyová  M,Př  Geometr. tělesa
9.A 09.50- 10.35 Kotulová Matematika  Lineární funkce
9.B 10.45 -11.30 Kotulová Matematika  Užití funkcí,shrnutí
7.A 

08,00 - 08,30 

Zátopková  Přírodopis  
5.B,A  09,00 - 09,30 Zátopková  Anglický jazyk  
8.B 10.45 - 11.30 Maťková Český jazyk  
9.B 11.40 - 12.25 Maťková Český jazyk  
6.A 07.50 - 08.35 Maťková Český jazyk  
6.B 09.50 - 10.35 Maťková Český jazyk  
7.B 07.50 - 08.35  Bařina Fyzika   
7.A 08.45 - 09.30  Bařina  Fyzika  
         
         
Pátek 15. 1. 2021        
5.A  09.30 - 10.15 Ledvoň Informatika  
8.A 08.45 - 09.15 Ledvoň Anglický jazyk  
9.A 10.30 - 11.00 Ledvoň Anglický jazyk  
7.B 09.50 - 10.35 Bestová Český jazyk Slovesný rod
7.A 11.40 - 12.25 Bestová Český jazyk Slovesný rod
8.B 07.50 - 08.35 Číhal Dějepis Francouzská revoluce
6.B 11.40 - 12.35 Číhal Dějepis Starověký Egypt
7.B  07.50 - 08.35  Pospiechová Matematika  Odčítání zlomků 
6.B  08.45 - 09.30  Pospiechová  Matematika Znaky dělitelnosti č. 6 
3.A 10:20 - 11:05 Čechovská Matematika  
5.A 08.00 - 08.40 Flašarová Anglický jazyk lekce 8
7.AB 08.45 - 09.30  Flašarová Anglický jazyk lekce 2
9.B 09.50 - 10.35 Flašarová Anglický jazyk počtatelnost podst.jm.
6.A 11.40 - 12.25 Flašarová Anglický jazyk lekce 2
8.B 09.50 - 10.35 Löwyová  M,Př  Číselné výrazy 
9.A 08.45 - 09.20 Kotulová CvM -1.skupina  alg.výrazy,zlomky
9.A 09.30 - 10.15 Kotulová CvM -2.skupina  příprava na přijímačky
7.A  09,00 - 09,45  Zátopková  Anglický jazyk   
3.B (2. půlka třídy) 10,00 - 10,30  Zátopková  Anglický jazyk  
8.B 11.40 - 12.25 Maťková Český jazyk  
9.B 10.45 - 11.35 Maťková Český jazyk   
         
         
         
         
         Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates