Interaktivní výukový program specifické primární prevence rizikového chování "HOP"

Vytvořeno pondělí 2. prosinec 2019 11:49

Žáci 8. a 9. ročníků se zapojili do interaktivního výukového programu specifické primární prevence "HOP", který probíhá formou soutěžní hry. Hlavními cíli programu je vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti u žáků v oblasti prevence pohlavně přenosných chorob a HIV/AIDS.

2 3

4 1

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates