Naše škola

Exkurze: Hrabyně a Darkovičky

Vytvořeno pondělí 15. květen 2017 12:28

Ve středu 10.5.2017 navštívili žáci 9. tříd (doplněni o několik žáků z 8.B) v rámci dějepisné exkurze Památník II. světové války v Hrabyni a Areál československého opevnění  v Hlučíně – Darkovičkách. 

 

Nejprve nás čekala prezentace a přednáška v hrabyňském edukačním centru zaměřená na období protektorátu v Čechách a na Moravě. Následovala hlavní část programu – návštěva a prohlídka Památníku II. světové války. Na závěr žáci pracovali ve dvojicích na zadaných úkolech v pracovních listech. Poté jsme se autobusem přepravili do Hlučína – Darkoviček, kde jsme měli možnost prohlédnout si jeden z bunkrů (bunkr Alej). Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z vojenského hlediska, ale i řadu informací ohledně důmyslně vybudovaného opevnění nejen v tomto slezském regionu, ale i v celém tehdejším československém pohraničí. 

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates