Prevence patologických jevů do plánů učiva

Aktualizováno středa 19. říjen 2016 12:01

 


1.– 5. ročník

 • Osobní bezpečí, osobní hygiena- péče o zdraví, výživa, rodina- jako bezpečné místo
 • Základní zásady mezilidské komunikace- vztahy v dětském kolektivu
 • Lidské tělo, zdraví a jeho ochrana, návykové látky- zacházení s léky
 • Vztahy mezi lidmi, chování v krizových situacích
 • Každý člověk je jiný, ochrana proti obtěžování cizí osobou-sexuální výchova, využití volného času
 • Lidské tělo-odlišnosti mezi pohlavími
 • Životospráva a důsledky nevhodných návyků
 • Pojmy- drogová závislost
 • Domov, důvěra,vztahy- vztahy v dětském kolektivu
 • Drogy a vliv na jejich organismus- léčivé a návykové látky
 • Nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi, sexuální výchova- zneužívání
 • Krizová centra

Cíl: po pěti letech žák:

 • definuje rodinu jako zázemí a útočiště
 • zvládá rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými
 • má základní sociální dovednosti
 • umí se chránit před cizími lidmi
 • má základní zdravotní návyky
 • umí si správně zorganizovat svůj volný čas
 • umí rozlišit léky a návykové látky
 • zná přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách
 • zná následky užívání návykových látek
 • umí je odmítat

Zařazení prevence patologických jevů do plánů učiva OV, PŘ, Ch:

6. ročník:

 • člověk ve společnosti
 • vztahy mezi lidmi
 • životospráva
 • zdravý životní styl- drogová prevence
 • fyzické a duševní zdraví, duševní hygiena
 • první pomoc
 • lidská práva

7. ročník:

 • sociální skupiny
 • zásady soužití (sociální kontakt s vrstevníky)
 • puberta- zdravý životní styl, antikoncepce

8. ročník:

 • chování a prožívání (asertivita, agresivita, toxikomanie)
 • rizika předčasného sexuálního života
 • antikoncepce, sexuální deviace, vliv médií
 • projevy nesnášenlivosti- xenofobie, rasismus, diskriminace
 • sexuální odlišnosti mezi pohlavími-druhotné pohlavní znaky
 • zplození, těhotenství, porod a výchova dítěte
 • nechtěné těhotenství
 • druhy návykových látek a jejich nebezpečí pro organizmus

9. ročník:

 • zákony související s podáváním alkoholu mladistvým
 • výroba, držení a prodej omamných látek
 • životní perspektivy
 • hledání vlastní cesty
 • aktivní přístup k životu
 • životní cíle
 • zodpovědnost
 • krize společnosti
 • životní hodnoty

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates