JÍDELNA

Aktualizováno úterý 11. prosinec 2018 8:13

U P O Z O R N Ě N Í !

  • obědy pro strávníky se vaří do 21. 12. 2016
  • poslední odhlášky a přihlášky obědů budou přijímány do pátku 14.12. 2018 do 13:30 hod.

po této době se již obědy na prosinec nedají odhlásit, ani dokoupit

Prodej stravného na měsíc Leden 2019

STŘEDA                   19.12.2018         7.00 - 15.00 hod.

ČTVRTEK                 20.12.2018         7.00 - 15.00 hod.

 

Cena stravného

Kategorie     7– 10 let                 21 dnů á   24,- Kč             504,- Kč

Kategorie   11– 14 let                 21 dnů á   27,- Kč              567,- Kč

Kategorie  15 let a výše              21 dnů á   29,- Kč              609,- Kč

Cizí strávníci                                21 dnů á 66,- Kč         1 386,- Kč

 

Pokud chcete stravu odhlásit

a/ na webu:   www.strava.cz (kód naší jídelny 4889)

b/ terminál ve školní jídelně

c/ záznamník č. 596 768 461

Vysvětlení ke kategorii strávníka

pokud žák v tomto školním roce dosáhne 7 let, je zařazen do kategorie 7 - 10 let . . . . . . . cena 1 obědu 24,- Kč

pokud žák v tomto školním roce dosáhne 11 let, je zařazen do kategorie 11-14 let . . . . . . . . cena 1 obědu 27,- Kč

pokud žák v tomto školním roce dosáhne 15 let, je zařazen do kategorie 15 let a výše . . . . . cena 1 obědu 29,- Kč

Ranní doplňkový prodej je denně od 7.00 – 8.00 hod.

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates